Түүх

ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХ

1983-Одоо

Zhejiang DaDa Electric Co., Ltd (Вэнжоу хот)

Газар нутгийн хэмжээ нь 3400 м2

Байшин барих талбай нь 6500 кв


2002

2003-Одоо

Shanghai DaDa Electric Co., Ltd (Шанхай хот)

Газар нутгийн хэмжээ 21000 м2

Баригдах талбай нь 29,000 кв


2002

2004-Одоо

Jiangsu Moeller Electrical Co., Ltd (Хуайан хот)

Газрын талбай нь 28000 м2

Баригдах талбай нь 46,000 кв


2002

2002 он

DAM1 цуврал цутгамал хайрцаг

DAM1

2015 он

DAM3 цуврал цутгамал хайрцаг

DAM3


30 жил ....
4 үеийн MCCB, 3 үеийн MCB

1986 он DZ10

DAM1

1997 он DAM1

DAM1

2002 он DAM1, DAB7

DAM1

2006 он DAB6

DAM1

2015 он DAM3

DAM1

2019 он 2019 Нова

12